Hibaterjedési analízis és diagnosztikai szabályok tervezése folyamat alapú rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban az informatikai rendszerek komplexitása növekszik, egyre több, bonyolultabb komponensből állnak. Az ilyen rendszerek hibamentes működésének biztosítása így egyre nehezebb feladat, ahogy a hibakeresés is. Ezek a feladatok megfelelő eszközök segítségével hatékonyan támogathatóak.

Egy komplex, sok komponensből álló rendszer esetében egy hiba okát kézzel meghatározni igen nehéz feladat lehet. Azonban, ha ismerjük a pontos hibajelenséget és az egyes komponensek hibaterjedési viselkedéseit, akár automatikusan is megkereshető a hibajelenség feltételezhető oka. Ezt oldja meg a hibaterjedés analízis EPA (Error Propagation Analysis). Ha ismerjük a pontos hibajelenséget, akkor a komponensek hibaterjedési tulajdonságait vizsgálva a komponenseken visszakövetve meghatározható, milyen belső hiba okozhatta ezt a típusú hibás kimenetet.

A hibaterjedés analízis elvégzése azonban önmagában is nehéz feladat lehet. A dolgozatomban bemutatom, hogyan lehet egy általános matematikai feladatra, a kényszerkielégítési problémára leképezni a hibaterjedés analízist. Erre a matematikai problémára már léteznek általános megoldó algoritmusok. Ezt a problémát megoldva megkaphatjuk a rendszer összes lehetséges lefutását, illetve, hogy az egyes hibák hatására milyen hibajelenségek keletkeznek. Ezek a megoldások közt szűrve megkaphatjuk egy adott hibajelenség feltételezhető okait.

A hibaterjedés analízis eredményeit tervezési időben másként is felhasználhatjuk. Segítségével megtalálhatjuk a rendszere egyszeres hibapontjait. A kritikus pontokat meghatározva megkaphatjuk, hogy futásidejű diagnosztikával a rendszer mely komponenseit érdemes monitorozni, mik azok a komponensek, amelyek könnyen rendszerszintű meghibásodást okozhatnak. Ilyen diagnosztikai szabályok akár automatikusan is elkészíthetőek az eredményekből.

A hibaterjedési modell és diagnosztikai szabályok megalkotásában segítségre lehet a rendszer historikus adatainak vizsgálata is. A dolgozatban bemutatom, hogyan segítheti az adatok elemzése a szabályok megalkotását.

Az elkészített eszköz használatát több, kutatási projektekhez kapcsolódó példán keresztül is bemutatom a dolgozatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.