Hibatűrő deanonimizáló támadás közösségi hálózatok ellen

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gulyás Gábor György
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az online közösségi hálózatok kezelőinek körében széleskörűen elterjedtnek tekinthető gyakorlat, hogy érzékeny információkat osztanak meg a felhasználókról és kapcsolataikról reklámcégekkel, alkalmazás fejlesztőkkel és kutatókkal. A felhasználók privátszférájának megőrzése érdekében a kiadott információt anonimizálják, például neveket és címeket nem közölnek, és kis mértékben módosítják a kiadott hálózatok struktúráját. Az ilyen módon kiadott információk védelme azonban megkerülhető, kutatók már kísérletekkel bizonyították, hogy ezek az adathalmazok is de-anonimizálhatóak.

Egy közösségi hálózatot egy gráffal reprezentálhatunk, amelyben a csúcsok a felhasználóknak, az élek pedig a felhasználók kapcsolatainak felelnek meg. Léteznek algoritmusok, amelyek nagy mértékben képesek az anonimizált adatokat egyszerűen a struktúra figyelembevételével de-anonimizálni. A dolgozatomban bemutatok több ilyen támadást, és ezeket osztályozom, majd az értékelésük alapján kiválasztom a legáltalánosabbnak és hatékonyabbnak bizonyuló algoritmust.

Ezt a támadási módszert a hibatűrés szempontjából is megvizsgálom, bemutatom a hibatűrést adó részeit, illetve ismertetem a hibatűrési tulajdonságairól végzett méréseimet. Ez az algoritmus két fázisú, amelyek közül az első, inicializáló jellegű fázis továbbfejlesztésére dolgozok ki javaslatokat munkámban, amely továbbfejlesztéseket összevetve az eredeti algoritmussal rámutatok, hogy az új eljárások milyen előnyt jelentenek az eredetihez képest.

Kísérleteim eredményéből kiderül, hogy függetlenül az inicializálás típusától a hálózat topológiája határozza meg első sorban a támadó sikerének mértékét, de az inicializációnál használt eljárás típusa sem mindegy, ugyanis egyes általam javasolt eljárásokkal ezen művelet „költsége” jelentősen csökkenthető. Az inicializálás során ötödére-tizedére csökkenthető a kezdetben de-anonimizálandó csomópontok száma, mely a kifejlesztett Top- és az eredeti módszer összehasonlításából látható. Végül javaslatot teszek további stratégiák kidolgozására és a téma kutatásának egyéb lehetőségeire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.