Hibrid kondenzátorok használata PWM vezérelt motor hajtásokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Stumpf Péter Pál
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A szakdolgozatom során a cél a hibrid és az alumínium elektrolit kondenzátorok viselkedésének

összehasonlítása volt kormányszervó rendszerekben való felhasználás során.

Először áttekintettem a különböző kondenzátortípusok tulajdonságait, majd a 3 fázisú

motor vezérlő rendszerben link kondenzátorként történő felhasználásuknak lehetőséget elemeztem.

Szimuláció segítségével megvizsgáltam a 3 fázisú inverteres rendszerek működését, illetve

a link kondenzátor különböző paramétereinek változtatásából adódó feszültség és áram

jelalakok közötti különbségeket.

A következő lépésben megterveztem a mérési elrendezést, és ugyanazzal az összeállítással

megmértem a kondenzátorok különböző paramétereit automatizált mérések segítségével,

majd Python környezetben feldolgoztam a kapott eredményeket.

Az első mérés során a kondenzátor helyettesítő modelljének különböző paramétereit

mértem LCR méter segítségével, majd ezek kiértékelése után a motoros mérések következtek.

A legnagyobb terhelést jelentő állapotot meghatároztam, majd állandó fázisáramok mellett

álló rotorral, ezután forgó rotorral végeztem méréseket. Ezek során megvizsgáltam a

különböző áram és feszültség jelalakokat a kétfajta kondenzátoron, illetve a jelalakok változását

a hibrid kondenzátorok számának növelésével. A műszerek és az ECU automatizált

irányítását és adat visszaolvasását a CANape szoftver tette lehetővé.

Az eredmények feldolgozását, kiértékelését Python nyelven implementáltam. Az eredmények

alapján elmondható, hogy a véghez vitt mérések bizonyították a hibrid kondenzátorok

kedvezőbb tulajdonságait az alumínium elektrolittal szemben, de a technikai előnyök

további vizsgálata szükséges, hogy használatuk indokolható legyen a drágább áruk ellenére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.