Hierarchikus kommunikációs könyvtár- és alkalmazásrendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajda Ferenc
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Manapság már egyre több hétköznapi használati eszközünkben található valamilyen be-

ágyazott rendszer, amely a vezérlésért felelős. Ezek az eszközök hálózatba is vannak kötve

egymással, hogy a komunikáció adta lehetőségek által még hatékonyabban működhessenek.

A diplomterv során egy olyan magas szintű hierarchikus kommunikációs hálózati pro-

tokoll elkészítését és továbbfejlesztését végeztem, amely egy általános átviteli csatornát

biztosít többféle eszköz és többféle hálózati technológia között. A ma használatos kommu-

nikációs protokollok nem tudják kihasználni azt az információt, ami abban rejlik, hogy egy

hálózati hierarchiában egy csomópont mely pozícióban helyezkedik el, ezért volt szükséges

egy új magasabb szintű hálózati protokoll kifejlesztése, amely a meglévő technológiákhoz

képest nyújt többletszolgáltatásokat.

A feladat megoldásához a már létező protokollok felhasználásával hozok létre egy ma-

gasabb szinten elhelyezkedő kommunikációt. A programot úgy alakítottam ki, hogy ah-

hoz több meglévő kommunikációs csatornát lehessen felhasználni. Az általánosság mel-

lett egy másik szempont volt a könnyű használhatóság, amelyet a C++ nyelv objektum-

orientáltságának kihasználásával tudtam megoldani.

A diplomamunkám során megvalósítottam a konzulensem specifikációja alapján az alap-

protokollt, majd kibővítettem a saját fejlesztéseimmel mind a protokollt, mind a specifi-

kációt. Ezek után elkészítettem a protokoll kényelmes használatához egy grafikus vezérlő-

klienst, amellyel a fejlesztés folyamata is lényegesen egyszerűbbé vált. A protokoll végső

teszteléséhez egy parancssorban futtatható tesztprogramot készítek el, amely a protokoll

minden egyes szolgáltatását kipróbálja és ellenőrzi a protokoll hibaellenálló képességét is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.