Hírportál fejlesztése .NET és iOS technológiák felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Kaszó Márk
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A dolgozatom célja az általam, egy ASP.NET MVC felhasználásával készített webes hírportál, és az ahhoz tartozó iOS kliens alkalmazás tervezésének és gyakorlati megvalósításának bemutatása. Úgy gondolom, hogy nem kaphatnánk teljes képet a fent meghatározott és célul tűzött eljárásról, ha nem kerülne egyaránt bemutatásra a fejlesztés során felhasznált „front end” éppúgy, mint „back end”. A „back end”-en belül külön is fontosnak tartom kitérni a perzisztens tároláshoz szükséges Microsoft SQL Server adatbázis szerverre, valamint az Entity Framework objektum-relációs leképző keretrendszerre. Ezenfelül dolgozatomban bemutatom még a „front end”-nél felhasznált új webes szabványokat és az iOS mobil alkalmazás fejlesztéséhez nélkülözhetetlen Xcode fejlesztői környezetet is, az Objective-C programozási nyelv mellett. Ezt követően ismertetem az alkalmazáshoz tartozó felhasználói eseteket és az azokhoz tartozó szereplőket. Természetesen dolgozatom keretében az adatok hírportálon való eltárolásához nélkülözhetetlen adatstruktúrát is jellemzem, mely alatt különösen az adatbázis táblákat, illetve a közöttük lévő kapcsolatokat értem. Mindezek után dolgozatomban kitérek az iOS kliens felé nyújtott web API-ra is, amellett hogy bemutatom a webes felülethez tartozó modellek, kontrollerek és nézetek kivitelezése során megvalósított folyamatokat és képernyőterveket. Végezetül az iOS mobil alkalmazás szerverrel való kommunikálását és a szükséges modelleket, valamint nézetkontrollereket részletezem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.