Hőmérséklet-érzékenységi paraméter kalibrálása nagy áramokon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bognár György
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Jelen dolgozat keretei között alapvető eljárásokat vizsgáltam meg bizonyos paraméterek hőmérsékletfüggésének pontos karakterizálására félvezető eszközökben, jelentős melegedést okozó munkaponti áramok mellett. Nem impulzus-üzemű gerjesztéssel, hanem állandósult, illetve kvázi-állandósult állapotban végzett mérésekre koncentráltam. Kitérek a folytonosan, illetve lépésekben változtatott hőmérséklettel, valamint a hőprofil futása során állandó, és több érték között változtatott mérőárammal végzett mérésekre. Tárgyalom az önmelegedés által okozott nehézségeket és ezek lehetséges megoldásait, valamint a módszer működését igazoló próbamérések eredményét is bemutatom, összevetve őket az elméleti egyenletekből következő karakterisztikákkal. Foglalkozom továbbá a hőmérsékletfüggés érzékenysége és a mérőáram közötti összefüggéssel is. A mérési elrendezés termikus karakterizálásához termikus tranziens méréseket végeztem. A módszer mérési bizonytalanságát is részletesen tárgyalom, különös tekintettel a hőmérséklet-mérésre hibaforrásaira. A javasolt módszer hibáját 0.5% alattinak mértem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.