Homogenizálási elv alkalmazása periodikus finomszerkezetű, felületszerű objektumok reflexiós tulajdonságainak végeselem-analízisére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gyimóthy Szabolcs
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A szakdolgozatom során lépésről lépésre levezettem az elektromágneses hullámegyenlet megoldását síkban periodikus struktúrákra, síkhullám gerjesztés esetén. A levezetés alapján felírható más tetszőlegesen periodikus struktúra, illetve más analitikus hullámforma esetén is a megoldás.

Mérés segítségével meghatároztam a BME, és a GRANTE által használt piramis formájú abszorber relatív permittivitását a 900 MHz-nél kisebb frekvenciákon.

COMSOL Multiphysics-ben szimuláltam a piramis abszorber cellát, különböző konstrukciók, és anyagparaméterek mellett. Vizsgáltam a cella beesési iránytól, polarizációtól, valamint a frekvenciától való függését.

Helyettesítettem a piramis abszorbert frekvencia és θ (gömbi koordináta) beesési szög függő felületi impedanciával, mivel a cellákon végzett szimulációk alapján elhanyagolhatónak bizonyult a lineáris polarizáció iránya (α) és φ (gömbi koordináta) beesési szög. A θ szög a direkt beérkező hullámok alapján számítható ki, elhanyagolva ezzel a szomszédos falakról reflektált komponenseket. Ezen paraméterekkel COMSOL Multiphysics-ben elvégeztem a teljes reflexiómentes kamra szimulációját.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.