Hossz- és keresztirányú induktivitás automatizált mérése dSPACE MicroAutoBox környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Veszprémi Károly
Villamos Energetika Tanszék

A ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. budapesti irodájában elektronikus kormányrendszerek hardveres és szoftveres fejlesztésén dolgoznak. A dolgozat témája a céges fejlesztésekhez kapcsolódóan az alkalmazott villamos forgógép D-Q koordináta-rendszerbeli induktivitásainak identifikációjához egy automatikus mérési eljárás kifejlesztése mérőscript segítségével.

Napjainkban a gépjárművek hidraulikus szervokormány rendszereit egyre jobban kiszorítják a rugalmasabb és energiatakarékosabb elektronikus megoldások, köszönhetően a teljesítményelektronika, a villamos gépek és a hajtásszabályozás fejlődésének. Itt a rásegítést egy szervomotor valósítja meg, ami a speciális követelmények miatt többnyire állandó mágneses szinkron gép. A jármű biztonságkritikus komponenséről lévén szó elengedhetetlen a szabályzás hatására a motorban zajló folyamatok pontos ismerete. Fontos, hogy ismerjük a szervomotorok paramétereit a lehető legkisebb hibával minden egyedre, ami elhagyja a gyárat.

Feladatom, hogy a vezérlőegységtől független eszközökkel valósítsak meg egy ellenőrző mérési eljárást a fejlesztések és esetleges hibák megoldásának támogatásához.

A dolgozatomban elsőként bemutatom a kormányrásegítő-rendszerek típusait, részletesen a vállalatnál fejlesztett típus felépítését - kitérve a vezérlőegységre, a motorra és a hajtásszabályozás elvére - majd a feladatomban alkalmazott eszközökről és scriptleíró nyelvről ejtek pár szót. Az ismertetőket követően elmagyarázom a mérés menetét, a megvalósított eljárásokat lépésről lépésre a script felépítésével együtt. Végezetül összevetek néhány eredményt mind 12V-os, mind 24V-os rendszeren más, a vezérlőegység által meghatározott eredménnyel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.