Hosszú távú erőművi beruházási modell vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

A villamos energia a mindennapi életünk során elengedhetetlen, ezért biztosítani kell, hogy minden fizetőképes fogyasztó számára elérhető legyen a nap bármely részében. A villamos energia kismértékű tárolhatósága miatt a biztonságos energiaellátás érdekében a fogyasztói igények kielégítésére és a termelői kapacitások megfelelő szinten való tartására kell törekedni. A jelenlegi liberalizált villamosenergia-piacon a privát energiavállalatok elsődleges célja a profit maximalizálása, és nem a fogyasztói igények kielégítése. Ez magában hordozza a veszélyt, hogy a piacon tapasztalható alacsony villamosenergia-árak mellett nem épülnek ki új termelői kapacitások, amely veszélyezteti a jövőbeli ellátásbiztonságot. Ennek elkerülése érdekében szükség van olyan számítógépes modellek kialakítására, melyek segítséget nyújthatnak a villamosenergia-piac hosszú távú dinamikus fejlődésének elemzéséhez, és szükség esetén a beruházási hajlandóság növelése érdekében a megfelelő ösztönzők kiválasztásához.

Szakdolgozatomban egy olyan szimulációs modellt ismertetek, mely becslést ad a jövőben várható kínálat, kereslet, valamint villamosenergia-ár alakulásáról. A becslés a kereslet-kínálat egyensúlyaként kialakuló villamosenergia-árak alapján hozott beruházási döntések és a döntések hatására kiépülő új kapacitások kereslet-kínálatra való visszahatásának dinamikáján alapul. Ennek érdekében a modell bemutatása során az erőművi beruházások villamosenergia-piaci környezetét is ismertetem.

Az Matlab környezetben futó szimulációs modell minél pontosabb előrejelzésének érdekében fejlesztéseket hajtottam végre. A rövid távú előretekintésnek, valamint az erőművi költségek pontosabb meghatározásának köszönhetően a valósághoz közelebb álló eredményeket tud szolgáltatni a program. Javaslatot teszek a modell további fejlesztésére is, mellyel figyelembe lehet venni a villamosenergia-rendszer éven belüli igényváltozásait is.

A magyarországi piaci helyzet modellezéséhez szükséges adatok felkutatása után néhány lehetséges, a jövőben kialakuló villamosenergia-piaci helyzetet szimulálok. Az alapeset elemzése mellett a szimulációk során megvizsgálom a gáz- és szén-dioxid ár változásának hatásait, valamint a kereslet-növekedés és az import mennyiség változásának a villamosenergia-piacra tett hatását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.