Hullámhosszosztásos rendszerek távközlési minősítő vizsgálatai

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A szakdolgozatom témája a több hullámhosszas (CWDM) rendszerek távközlési minősítő vizsgálata, és az ehhez szükséges mérések bemutatása. A téma időszerűségét mutatja, hogy hazánkban a Magyar Telekom hálózatában elterjedőben van ez a technológia. A CWDM megoldásokat főként a városi (un. metro) hálózatokban alkalmazzák, ahol nincs szükség a DWDM nyújtotta hatalmas sávszélességre. Ezáltal olcsóbb megoldáshoz jutunk, a kisebb követelményű rendszerelemek használata miatt.

A dolgozat témájának megválasztásában az motivált, hogy a Magyar Telekom PKI részlegénél a nyári gyakorlatom során megismerkedtem a mérések és a technológia egy részével és alapjaival, és most ősszel lehetőség volt bekapcsolódnom egy CWDM minősítő vizsgálat sorozatba. Ennek köszönhetően az elméletben elsajátítottakat a gyakorlatban is kipróbálhattam és elmélyíthettem a tudásomat a témában.

A szakdolgozat első részében az irodalomkutatási feladat olvasható. A félév során feldolgoztam a vonatkozó szakirodalmat az optikai átviteli rendszerekről, és a hullámhosszosztásos (azon belül is a CWDM) rendszerekről. Emellett áttekintettem az átvitel folyamán fellépő különböző lineáris és nem lineáris jelenségeket, amelyek az átvitel minőségének romlásához vezetnek. Majd ismertetem a CWDM rendszerek felépítését, az aktív és a passzív rendszerelemeket.

Ezután a második részben bemutatom a mérési technikákat, a mérésekhez használt optikai tartományú és digitális műszereket, valamint azt, hogy milyen minősítő méréseket kell végezni és ezek gyakorlati végrehajtása miként történik. Ezeket a következőképp csoportosítottam: optikai adó vizsgálata (Optikai kimeneti teljesítmény, Kimeneti jelalak, Spektrális jellemzők), optikai vevő vizsgálata (Vételi érzékenység, Maximális bemeneti optikai szint, Kromatikus diszperzió érzékenység), teljes átvitel vizsgálata (Hosszúidejű hibaarány mérés), és a dzsitter vizsgálata (Kimeneti dzsitter, Bemeneti dzsittertűrés).

A harmadik részben az általam elvégzett méréseket ismertetem és értékelem. A mérési eredményeket hasonlítom össze az ajánlásokban, vagy a gyártói specifikációban megtalálható követelményekkel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.