I2C interfész megvalósítása FPGA áramkörön

OData támogatás
Konzulens:
Szántó Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szakdolgozatomat az evosoft Hungary Kft egy projektjébe bekapcsolódva készítettem. A projekt célja egy általános mikrokontroller VHDL (Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language) nyelven való megtervezése volt FPGA áramkörre. A teljes feladatot részekre osztottuk, az én feladatom egy, olyan modul létrehozása volt, amely I2C kommunikációs protokoll szerint képes adatokat küldeni és fogadni.

A dolgozatom első részében irodalomkutatás alapján ismertetem az adatátvitelhez kapcsolódó gondolatokat, valamint a ma leginkább használt soros kommunikációs protokollokat. Ez után bemutatom a tervezett egységben belső kommunikációra használt buszrendszert.

A dolgozat második részében kitérek az általam tervezett egység működésére, a feladat megvalósításának részleteire, valamint a nehézségeire.

A következő fejezetben a különböző szimulációs eljárások és tesztek eredményeit mutatom be. A tesztelés során a hullámforma jelek segítségével tudtam vizsgálni az egység működését, később komplexebb tesztekkel is igazoltam a megvalósított rendszer helyességét.

Befejezés rész során összefoglalom az eredményeket és vázolom a dolgozat során elsajátított ismereteket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.