IP alapú multimédia streaming hálózat tervezése és skálázási kérdései

OData támogatás
Konzulens:
Horváth Zoltán
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A dolgozat témája, a különböző IP alapú streaming megoldások áttekintése, komponenseinek tanulmányozása, a megismert megoldások alapján egy teszt hálózat kiépítése, majd a hálózat és komponenseinek működés közbeni vizsgálata volt.

A feladat első része, a témát általánosságban lefedő irodalmak gyűjtésére, feldolgozására terjedt ki. Ezen irodalmak segítségével meghatározhatók, az általános streaming hálózatot felépítő elemek, illetve kijelölhető a további munka iránya. Ez a további irány esetemben, az egyes konténerek és kodekek felé mutatott, majdan pedig a stream szerver és kliens programok, illetve a stream vezérlési átviteli protokollok irányába. Ezen előismeretek elsajátítása után elkezdődhetett a gyakorlati munka. A szerver megvalósítása mind operációs rendszer, mind alkalmazás szintjén Microsoft Windows Server alapokra támaszkodott. A kliens egységet több (3 db) különböző teljesítményű és gyártmányú PC képezi, szintén Microsoft Windows szoftverekkel, egy kliens kivételével, ahol Linux operációs rendszer is futott.

A kész működő rendszer tesztelése és a kapott eredmények értékelése tette ki a feladat utolsó részét. A rendszer tesztelése, a feladat keretein belül, az egyes szoftver komponensek erőforrás használatának vizsgálatára terjed ki. A vizsgálatokhoz a Microsoft Média Service 2008 által támogatott ASF konténert, valamint kodek gyanánt wmv, wma kodekeket használtam. A mért, számított értékek felhasználásával meghatároztam a streaming rendszer skálázhatóságát.

A vizsgálat kimutatta, hogy szerveroldalon valós idejű kódolás esetén a CPU, kódolás nélkül a sávszélesség használat a leginkább meghatározó erőforrás paraméter, amely a kliensek számával és a media fájl felbontásával, bitrate-jével arányosan változott.

Kliensoldalon szintén a CPU használat volt a legmeghatározóbb paraméter, melyet legfőképpen a felbontás érték befolyásolt.

A két, vizsgált során használt protokollok esetén kiderült, hogy a HTTP több memóriát, illetve kisebb sávszélességet igényelt ugyanazon multimédiafájl átvitele során, mint az RTSP protokoll.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.