IP/MPLS hálózatok tervezési méretezési modelljei

OData támogatás
Konzulens:
Jakab Tivadar
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Napjaink gazdasági körülményei között még jobban előtérbe került a versenyképesség növelése. A kormányzati informatika infrastruktúrájának közelmúltban történt konszolidálása nem aratott teljes mértékű sikert. Ezért szükség lenne egy olyan hálózatfejlesztési stratégiára, mely tervszerűen, egy átgondolt koncepció mentén a különböző állami szereplőket összehangolva a meglévő, szűken értelmezett kormányzati és állami célú hálózatot egy valóban országos kiterjedésű, kormányzati hivatalok, illetve állami szervek kiszolgálására alkalmassá tenné. A konszolidált hálózat hosszú távon költségmegtakarítást eredményezne.

A dolgozat első felében bemutatjuk az IP/MPLS hálózatok alapfogalmait és működését. Kitérünk az ezen a hálózaton működő egyes VPN szolgáltatások kialakítására, osztályozására, hálózati architektúrájára, működésükre, kapcsolatukra az MPLS technológiákkal, illetve arra, hogy milyen topológiai elrendezésben fogjuk ezeket használni. Továbbá bemutatjuk az MPLS hálózaton alkalmazott útvonal irányítókat és kitérünk a hálózati hibakezelésre is.

A dolgozat második felében megtervezzük egy ilyen, kormányzati hivatalok és állami szervek kiszolgálására alkalmas kommunikációs hálózat 19 és 51 települést elérő, hálózat-védelmi szempontból különböző változatait. Ehhez először is összegyűjtjük a hálózat iránt támasztott funkcionális és származtatott követelményeket, majd a hálózati forgalom becslésére a hálózat által nyújtott szolgáltatásokat szolgáltatáscsomagokba rendezzük, ami alapján számszerű forgalmi igényeket specifikálunk. Áttekintést adunk a potenciális hálózati technológiákról és a választás lehetséges szempontjairól. A következő lépésként megalkotjuk a hálózati eszközöket is magában foglaló berendezésmodellt, valamint a csomóponti- és linkmodelleket.

Ezt követően a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék által fejlesztett FLEXPLANET szoftver segítségével megtervezzük a követelményekben meghatározott országos kiterjedésű IP/MPLS-WDM hálózati változatokat.

Végül a megtervezett hálózatokon forgalmakat elemzünk és egy link meghibásodását szimuláljuk. Továbbá egy éves becsült növekedést feltételezve megvizsgáljuk, hogyan alakulnának a forgalmak 10 év távlatában, ahol ugyanúgy, mint a korábbiakban, egy link meghibásodását is szimuláljuk.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.