Információs gráf megjelenítő kliens megvalósítása Android platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szűcs Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Manapság az üzleti életben, és a világ sok területén az információ, és az információ-áramlás a legnagyobb érték, legyen szó az oktatási, kisvállalati, vagy akár nagyvállalati környezetről. Kulcs fontosságú, hogy hogyan tároljuk az információkat illetve, hogy milyen módon átadható, osztható meg másokkal. Dolgozatomban egy gráf megjelenítő szoftvert mutatok be, melynek feladata az információ kontextusban való megjelenítése, ezzel segítve az információ jobb áramlását, és az érthetőséget. Mivel manapság egyre elterjedtebbek a mobil eszközökre írt alkalmazások, a szoftvert mobil környezetre fejlesztettem. Munkámban ismertetem a fejlesztőkörnyezet felépítését, telepítését, az emulátor működését továbbá a feladatom megoldásához használt szoftvereket, csomagokat. Kitérek az Android megjelenítési konvencióira, és a megjelenítés működésére, illetve ismertetem a módszert, amivel megoldottam az élek és a csomópontok rétegekben való rajzolását, különös tekintettel az él ábrázolásának technikáját. Bemutatom a szoftver architektúrális felépítését, az egyes rétegek egymáshoz kapcsolódását és az egyes rétegek működési elveit. Dolgozatomban leírom a felhasznált XML fájlok felépítését, példákkal szemléltetem a vizuális hatását az egyes paraméterek változtatásának. A program egyes osztályainak működési elvét részletesen elemzem az egyes függvények működési mechanizmusainak ismertetésével. Szakdolgozatom végén összefoglalom és értékelem az elvégzett munkám, kitérek a továbbfejlesztési lehetőségekre és a fejlesztés során tapasztalt tanulságokra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.