Információterjesztés modellezése és a forgalommal való kölcsönhatásainak vizsgálata ad-hoc járműhálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sonkoly Balázs
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Jelen dolgozatban áttekintettem az ad-hoc járműhálózatok irodalmát, részletesen kitérve a közúti forgalom jellemzőire és modellezésére, majd számba vettem az ad-hoc járműhálózatok szimulációjának módszereit.

Ezen áttekintés után az általam kiválasztott sejtautomata elven implementáltam egy dinamikusan bővíthető szimulációs keretrendszert, amely alkalmas a forgalom és a hálózati kommunikáció integráns és hatékony modellezésére, és lehetőséget nyújt a forgalmi modell szabad megválasztására, valamint tetszés szerinti hálózati protokollok és viselkedések egyszerű implementációjára.

Végül, a keretrendszerben implementáltam a Most Forwarded within Range útválasztást és a VITP járműhálózatokhoz kifejlesztett protokoll egy egyszerűsített modelljét, és bemutattam a szimulációs keretrendszer használhatóságát egy, a cache-elési stratégia, a forgalmi helyzet és a vezeték nélküli technológia piaci elterjedtségének a hálózati teljesítményre gyakorolt hatását vizsgáló kísérletsorozat futtatásával és az eredmények részletezésével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.