Informális tudás formalizálása MDA-hoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataricza András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szakdolgozat témája az informális tudás kinyerésének, és formalizálásának folyamata és módszerei.

Minden informatikai alkalmazás kidolgozásának első lépcsője a környezet megismerése és a felhasználói kívánalmak felmérése. Ennek az informális tudásnak kinyerése egyike a legnehezebb feladatoknak. A dolgozat ezért olyan módszereket keres, amelyek könnyen érthetőek azért, hogy az esetenként nem informatikus szakértő tudását interjúk formájában a rendszertervező feltárhassa, ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy az MDA (Model-Driven Architecture), a modellvezérelt tervezés által megkívánt szabatosságú induló modell jöhessen létre.

A dolgozat a tárgyterületi szakértő és a rendszertervező közötti kommunikációs szakadék áthidalására ad egy megoldást, ahol szakadékot a másik fél szaktudásának hiánya okozza. A megrendelő, amikor megrendeli a használni kívánt rendszert, rendszertervezői szaktudás hiányában nem tud pontos, szabatos specifikációt adni a rendszertervező számára. A rendszertervező a tárgyterületi szaktudás hiányában nem tudja szakmailag megállapítani a rendszer helyes működésének követelményeit.

A szakdolgozat bemutatja, hogy a tárgyterületi szakértő tudásából milyen technológiák és eszközök használatával lehet szabatos, formális specifikációt összeállítani, amely a rendszertervező és a tárgyterületi szakértő által is ellenőrizhető.

A dolgozat áttekinti a leggyakrabban használt informális eszközöket, mint a gondolattérkép (mind map), illetve a fogalomtérkép (concept map), valamint a formalizálást legjobban segítő ontológia kapcsolatát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.