Informatikai eszközök a szellemi frissesség változásának jelzésére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hanák Péter
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Szakdolgozatomban egy közelmúltban aktuálissá vált problémával foglalkozom. Ne-vezetesen, hogy miként lehet segítségére az informatika az orvostudománynak egyrészt abban, hogy számítástechnikai eszközök révén az elmeállapot romlásában megmutatkozó betegségeket időben felismerje és megelőzze. Másrészt abban, hogy pontosabb, nap-rakész képet alkosson a páciens aktuális szellemi állapotáról.

Először ezzel kapcsolatban gyűjtök össze olyan informatikai megoldásokat, melyek lehetőséget nyújtanak a szellemi frissesség változásának nyomon követésére. Ezeket ismertetem, aztán egy általam felállított szempontrendszer alapján értékelem és össze-hasonlítom.

Másodszor megtervezek, és megvalósítok egy egyszerű játékot. Ezen keresztül be-mutatom, hogy milyen lehetőségek vannak olyan otthonról is elérhető, széles réteg által játszható játékok megvalósítására, melyek szellemi képességekre vonatkozó adatokat gyűjtenek, és ezzel lehetővé teszik ezen képességek változásának követését, megfigye-lését. Ezzel célom az is, hogy kutatásaimat a szórakoztató elektronikában észrevétlenül megvalósítható, orvosi munkát megkönnyítő adatgyűjtést felé irányítsam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.