Infrastruktúra automatizáció predikciós alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szatmári Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban egyre szélesebb körben használjuk az informatikai szolgáltatásokat. Az igénybevételükkel keletkező terhelés időben eltérő lehet a beérkező kérésék száma és a szolgáltatások jellege miatt. A szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében ezt az ingadozást kezelnünk kell, hogy a felhasználók zökkenőmentes kiszolgálást tapasztalja-nak.

A terhelés ingadozására az erőforrások mennyiségének változtatásával célszerű reagálni. Az optimális megvalósítás érdekében a szolgáltatásokat kisebb részszolgáltatásokra ér-demes bontani létre hozva egy Microservice architektúrát. Ezt az infrastruktúrát hasz-nálva terhelésnövekedés esetén is, csak a megfelelő komponenseket szükséges többszö-rözni. A felhő-alapú technológiák elterjedésével az erőforrások dinamikus skálázása biz-tosítható, miközben költségként csak a ténylegesen használt erőforrások jelennek meg.

Esetenként a szolgáltatások terhelésére nem elegendő az aktuális erőforrásigény figyelé-sével reagálni. A kiszámíthatóbb és stabilabb kiszolgálás érdekében predikciós alapokra kell helyezni az infrastruktúra automatizálását, azaz a múlt méréseit figyelembe véve készülünk fel az aktuális terhelésre.

Szakdolgozatomban megvalósítom és bemutatom a kísérleti jelleggel felépített dinami-kus infrastruktúrámat és a hozzá szükséges háttérismereteket. Az infrastruktúrát automa-tikus szolgáltatás felderítéssel és terheléselosztással látom el, majd egy példán keresztül bemutatom, miként alakul az automatizálása szimulált terhelésre. Egy másik példán ke-resztül ismertetem, miként lehet megbecsülni a jövőben keletkező terhelést a múlt meg-figyelésire adott predikciós módszerrel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.