Infrastruktúrák kvalitatív modellezése és analízise

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataricza András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban egyre több IT alkalmazás használja ki a költséghatékony felhő környezet adta lehetőségeket, mint például a virtualizáció által elérhető igény szerinti erőforrás skálázhatóságot, rugalmasságot.

Azonban a felhő infrastruktúrák összetett rendszerek, a hagyományos dedikált rendszerekhez képest felhő-specifikus problémákkal és új kihívásokkal rendelkeznek. Az erőforrások konfigurációi futási időben változhatnak, így a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban (SLA) megígért szolgáltatás minőség (QoS) biztosítása egy sokkal bonyolultabb feladat. Kritikus alkalmazások esetén az SLA megszegése komoly következményekkel járhat.

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a QoS szintet és betartsuk az SLA-t, monitoroznunk kell a rendszert és az alkalmazást, és amennyiben szükséges, megelőzés céljából előre szabályozunk. Ehhez a rendszerről egy absztrakt modellt hozunk létre mérési adatok és a rendszerről elérhető ismeretek alapján. Ez az absztrakt modell kvalitatív értékeket használ kvantitatív értékek helyett, és a rendszer fontosabb kvalitatív állapotait és dinamikáját tartalmazza, míg a többi numerikus részletet elfedi. Végső soron így egy kisebb és könnyebben kezelhető állapottere lesz a modellnek.

A modell döntéshozásra használható, illetve a rendszer olyan kritikus állapotainak detektálásában segíthet, amelyeknél egy megelőző beavatkozással (például erőforrás allokáció) elkerülhető az SLA megsértése, és biztosítható az SLA-ban ígért QoS szint. Ezenfelül a rendszer különböző konfigurációi és paraméterezései esetén is ugyanaz a modell használható. A modell segítségével a rendszert kvalitatív módon elemezhetjük, és formálisan vizsgálhatjuk a kapacitás konfigurációkat, a QoS szint biztosítására tervezett szabályozásokat és szabályokat.

A dolgozatban az absztrakt modell alapjául a Qualitative Reasoning (QR) szolgált. Megvizsgáltam és elemeztem a Garp3 QR formalizmust, eszközt és következtető motort, illetve kidolgoztam egy megközelítést a QR modell létrehozására és a QR modell és absztrakció céljainkra való felhasználására. Javasoltam kiegészítéseket a Garp3 QR-hez, valamint bemutattam a megközelítés egy részét egy valós példa rendszer változóinak kis halmazán.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.