Infrasugaras újraömlesztéses forrasztókemence vizsgálata és képességeinek felmérése kísérleti szemlélettel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Géczy Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

A nyomtatott áramkörök szerelésének elengedhetetlen része a forrasztás. Talán ez a legfontosabb és legkényesebb lépése a folyamatnak, ugyanis sok hibalehetőség áll fent. Irodalomkutatásomban rövid áttekintést teszek az áramkörszerelés egyes részfolyamatairól, főként az újraömlesztéses forrasztásról (reflow). Munkám során infrasugaras (IR) újraömlesztő kemencét használtam, így kitekintést teszek az IR hőközlési módszerre, illetve részletesen tárgyalom az általam használt berendezés működését és annak vezérlőszoftverét. Piackutatást is végeztem, melynek célja a jelenleg kapható asztali reflow kemencék összehasonlítása volt.

Szakdolgozatom elsődleges célja az Euro Circuit cégtől kapott IR kemence (eC-reflow-mate) működésének, illetve annak minőségének vizsgálata volt minél több megközelítésből. Hőprofilkövetési, ismételhetőségi kísérleteket végeztem, valamint a kemence hőátadási jellemzőit térképeztem fel a munkatér különböző pontjain. Továbbá vizsgáltam a berendezés munkaterében található visszacsatoló hőelem pozíciójának hatását a tesztlemezen.

A munkám során gyűjtött tapasztalatok alapján javaslatot tettem a Budapesti Műszaki Egyetem Elektronikai Technológia Tanszéke által oktatott Elektronikai Technológia tárgy keretein belül folyó laborgyakorlatot segítő mérési segédlet módosításához. A későbbiek során ugyanis az eC-reflow-mate kemencét a hallgatók fogják használni, és általa fognak megismerkedni a forrasztás folyamatával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.