Inhomogén rádiós mesh-hálózatok kapacitástervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fazekas Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A mesh hálózati architektúra a felhasználók helytől és időtől független kiszolgálására, az elvárt minőségű és sebességű vezeték nélküli kommunikáció megvalósítására nyújt lehetőséget. Telepítésével és kialakításával kapcsolatos megoldások azonban még nem forrottak ki teljesen, így célom a mesh hálózati architektúra megismerése és tulajdonságainak olyan irányú feltérképezése, mely során lehetőségem nyílik egy olyan csomópont elhelyezési algoritmus kialakítására, ami alapjául szolgálhat egy későbbi tényleges megvalósításnak.

Vizsgálataim első lépéseként annak érdekében, hogy a hálózat nyújtotta lehetőségeket minél jobban megismerhessem és a későbbiekben számszerűsített eredmények felhasználása mellett mutassak rá az egyes kialakítások tulajdonságaira, nem csak magával a struktúra nyújtotta lehetőségekkel ismerkedem meg, hanem egy a hálózati elemek kommunikációjára használható technológiával és egy a rádiós csatorna leírására szolgáló terjedési modellel is.

Következő lépésként, annak érdekében, hogy megfelelően feltérképezhessem milyen problémák és korlátozások jelentkeznek a mesh hálózati csomópontok telepítése során, egy szabályos rácsszerkezet felhasználása mellet vizsgálom meg az egyes csomópontok egymásra gyakorolt hatását. Ennek során a fellépő problémák és korlátozások megoldására minden esetben megoldási javaslatokat is mutatok, melyek felhasználásával egy a hálózat jobb kihasználtságát lehetővé tévő kialakítást érhetek el.

Harmadik lépésként annak érdekében, hogy a későbbi kialakításokat megfelelő mértékben tudjam összehasonlítani, mérőszámokat vezetek be a hálózati kapacitás, kihasználtság, a hálózat szerkezetének és a felhasználói igények kielégítésnek jellemzésére.

Dolgozatom negyedik lépcsőfokaként megvizsgálom, milyen mértékű javulást tudok elérni a korábban definiált jellemzők esetén, ha a szabályos rács struktúrához képest, de attól nem jelentősen eltérve megengedem nem egyenlő csomóponttávolságok alkalmazását. A vizsgálatok során rámutatok arra, hogy az egyes távolság értékek megválasztása előtt pontos számításokat kell elvégezni annak érdekében, hogy ténylegesen az egész hálózatra kiterjedően tudjak javulást felmutatni az egyes mérőszámok esetén.

Dolgozatom végső állomásaként az eddigi megfigyelésekre és megoldási javaslatokra építve egy szabályos rács kialakításból induló és azt meghatározott lépéseken keresztül átalakító csomópont elhelyezési algoritmust dolgozok ki. Ennek során, hogy az algoritmus futását megfelelően szimulálhassam és kellő mennyiségű adattal tudjam alátámasztani a kialakítás kedvező hatását a bevezetett mérőszámok terén, egy Android operációs rendszeren futó alkalmazást készítek el melyben a kidolgozott algoritmus lépései kerülnek implementálásra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.