Innovációs folyamatok szoftveres támogatása nagyvállalati környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Kálmán
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A legtöbb szervezet egy hatékony módszert próbál találni a fejlődésüket és megúju- lásukat segítő ötletek gyűjtésére, rendezésére és rangsorolására, tehát a vállalatok új, kollaboratív informatikai eszközöket implementálnak, ami ezeket a törekvéseket segíti és lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy más szervezetek alkalmazot- taival együttműködjenek fórumokon, megosztó rendszereken, vagy wikipédia jellegű oldalakon, stb.

Egy nemzetközi cég leányvállalatánál eltöltött szakmai gyakorlatom idején bete- kintést nyertem az innovációs ötletek implementálásának folyamatába. Konferenci- ákon és megbeszéléseken vehettem részt, ahol szoftverek implementációján dolgozó mérnökök tárgyaltak a motivációkról és szoftvertámogatásokról. Megvitatták a le- hetséges ötleteket, ezek kiaknázását vagy finomítását, hogy sikeresebbé tegyék őket. Sajnos ezekben a folyamatokban jelentős gyengeségeket találtam, ezekre egy poten- ciális megoldás fejlesztésére teszek kísérletet.

Létezik egy nagyjából elfogadható válasz a bevezetésben feltett kérdésekre. A Mic- rosoft SharePoint fő feladata egy kommunikációs hálózat felépítése a cégen belül. A második kérdésre válasz lehet az IdeaBoxes alkalmazása, ami az ötletek tárolását oldja meg. Az alkalmazottak értékelhetik ezeket, majd a vezetőség kiválaszthat- ja a legjobb ötleteket. Tehát ez az eszköz elvégzi a szükséges feladatokat, de nem mindegy, hogyan. A harmadik kérdésnél feltehető, hogy az Innovation Value Chain képes-e megmutatni az innovációs folyamatokat és a gyengeségeit. Vannak gyengesé- gek a folyamatokban, így próbáltam megoldást találni, hogy miként lehetne ezeket kiküszöbölni.

Célom, hogy a felhasználók számára létrehozzak olyan eszközöket, amik megfelel- nek az elvárásaiknak. Számos olyan felhasználók által készített eszköz létezik, ami olyan problémák megoldására készült, amire a hivatalos programok nem képesek. A következtetés, hogy nagyon sok különbség is van a felhasználók igényei és a hivatalos szoftver lehetőségei közt. A szoftver, amit fejlesztettem megoldást nyújthat néhány előbb említett gyengeségre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.