Innovatív felhasználói felület koncepció kidolgozása mobil eszközökre

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Róbert
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Jelen szakdolgozat célja egyfelől az, hogy bemutassam a jelenleg piaci forgalomban lévő mobil készülékek nyújtotta felhasználói élményeket, különös tekintettel a kettő-, illetve háromdimenziós megjelenítésre, másfelől pedig az, hogy kísérletet tegyek a lehetőségek kibővítésére, kihasználva az eszközök egyre gyarapodó ámde még nem teljesen kiaknázott fizikai, valamint szoftveres adottságait.

A bevezető után az elméleti alapozó első alfejezetében bemutatom a mobil környezetben elterjedt felhasználói felületeket. Kitérek ezeknek evolúciójára, melynek megértése segít a lehetséges javaslatok és tervek használhatóságának megbecslésében. Természetesen ugyanitt szó lesz a már jelenlévő irányzatokról is, melyek a jövő felé mutatnak. A második alfejezetében az Android platformot mutatom be. A következő alfejezetben ismertetem a min3d szabadon hozzáférhető grafikus motort, egyúttal kitérek az Android és az OpenGL együttműködésére a mobil készülékeken.

A 2. fejezetben bemutatom a félév során általam megalkotott, újszerű felhasználói élményt biztosító mobil felületet. A koncepció ismertetésével kezdem, majd pedig a további alfejezetekben a megvalósítás részleteit tárgyalom, ismertetve az időközben felmerülő problémákat és az arra adott megoldásaimat.

Legvégül a létrehozott felületet egy példán keresztül mutatom be, és összegzem a féléves munka alatt megszerzett tapasztalataimat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.