Integrációs tesztelés beágyazott rendszerekben teszt fedettségi kritériumok szerint

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Majzik István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az egyes rendszerek, programok fejlesztése során a szoftver implementálásakor több hiba is előfordulhat. Ez főként a különböző biztonságkritikus rendszereknél jelenthet problémát, ahol emberéletek függhetnek az elkészült szoftverektől. Ennek kivédésére már a fejlesztés során megkezdődik a program tesztelése, aminek a célja tehát az, hogy a létrejövő hibákat minél korábban felfedezzük, evvel biztosítva a hibamentes működést és nem mellesleg, csökkentve a javítások költségét.

A tesztelésnek többféle szintjét különböztethetjük meg. Ilyen például modul-tesztelés, az átvételi tesztelés, vagy az integrációs tesztelés. Az integrációs tesztelés a komponensekből (modulokból) felépített szoftver rendszerek verifikációjának egyik fontos lépése. Célja annak ellenőrzése, hogy a komponensek közötti interakciók a specifikációnak és az architektúra terveknek megfelelően valósulnak meg. Az integrációs tesztek elkészítése általában még kézi módszerekkel, jól definiált teszt fedettségi kritériumok nélkül történik. Biztonságkritikus beágyazott rendszerekben ugyanakkor elvárás a szisztematikus, meghatározott célok és fedettségi kritériumok szerinti alapos tesztelés. Ezt a modell alapú tervezés és a modell alapú tesztgenerálás módszerei tudják támogatni.

A dolgozatom célja beágyazott rendszerek integrációs teszteléséhez alkalmazható teszt fedettségi kritériumok kiválasztása, valamint a kritériumok szerinti, modell alapú tesztkészlet generálás módszerének kidolgozása.

A beágyazott rendszer komponenseinek kommunikációját időzített automatákkal modelleztem az UPPAAL modellező és modellellenőrző rendszer segítségével.

A kiválasztott fedettségi kritériumokat a modellellenőrző nyelvén megfogalmazva, majd az ellenőrzést elvégezve, a kapott eredmények feldolgozása során generálhatók az adott fedettség eléréséhez szükséges teszt bemenetek, illetve kimenetek.

A dolgozat során elkészítettem a tesztek modell alapú generálását megvalósító eszközt, illetve mintaalkalmazást felhasználva a tesztek generálása is megtörtént.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.