Integrált energetikai mérőrendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csubák Tibor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A jelentős ipari gyártók napjainkban globális környezetben működnek, ami azonban nagymértékben növeli a versenyhelyzetet. A kiélezett versenyben való fennmaradás, a profit növelés és a sikeres működés záloga a hatékonyság növelése, a termelési költségek csökkentése. A jelentős energiafelhasználással működő termelő iparágak (pl. vegyipar) esetében a költségek igen jelentős részét teszik ki az energiák ára. Mivel napjainkban az energiaárak rohamosan növekednek, az olcsó olaj, gáz és villamos energia korszaka véget ért, igen nagy hangsúly került a nagyvállalatokon belül az energiamenedzsmentre.

Az energiagazdálkodás elsődleges célja a felhasználás csökkentése. Ennek elérése érdekében sok lehetőség kínálkozik, de az energetikai „gyenge pontok” felderítésében és az elért eredmények értékelésében igen nagy szerephez jutnak az energetikai mérőberendezések és az energetikai mérőrendszerek. Egy nagyvállalat szempontjából pedig igazán átfogó és jól értékelhető eredményt csak egy integrált, minden felhasznált energia nemet magába foglaló mérőrendszer hozhat. Egy ilyen rendszer képes az energiafogyasztások lokális méréseit összefogva pontos információt adni az egyes területek, üzemek, részegységek energiafelhasználásáról, rávilágítani a pazarló területekre, megvalósítani a vállalaton belüli gyors és átlátható energia elszámolást.

A diplomaterv célja egy ilyen Integrált energetikai mérőrendszer kifejlesztéséhez szükséges méréstechnikai és energetikai elméleti alapismeretek összefoglalása, az egyes energiahordozók mérési lehetőségeinek bemutatása, a központi feldolgozást lehetővé tevő elosztott információs rendszerek áttekintése. Az elméleti alapokat követően kialakításra került egy lehetséges megoldást biztosító rendszertechnikai terv és az arra épülő szoftver specifikáció, valamint bemutatásra kerül a rendszer implementálása és gyakorlati megvalósítása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.