Integrált távfelügyeleti rendszer auto-update és modulintegritás ellenőrző rendszerének megtervezése és kialakítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csubák Tibor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A gyógyszeriparban számos területen szükséges különböző ipari irányítástechnikai és folyamatszabályozási feladatok elvégzése. Ilyen folyamatoknál szükséges az adott technológia szabályozása és vezérlése, illetve bizonyos esetekben monitorozása. Fontos a mért adatok biztonságos letárolása és feldolgozása a nyomon követhetőség és a kész termékek ellenőrizhetőségének érdekében, valamint biztonsági szempontok miatt. Ezen gyártási folyamatok során fontos a megfelelő technológia paraméterek beállítása, mint például a gyártóterem tisztasága, páratartalmának megfelelő értéken tartása, vagy a gyártáshoz szükséges berendezések megfelelő működéséhez szükséges paraméterek biztosítása.

A folyamatok monitorozása céljából készült az EFR (integrált folyamatfelügyeteti rendszer), amely a gyógyszergyár területén lévő ipari folyamatok monitorozására szolgál, illetve integrált távfelügyeleti és távolsági megjelenítés funkciókat lát el.

2006-ban indult az EFR 1.0 fejlesztése, amellyel az idők során számos probléma merült fel. Ezen problémák kiküszöbölése érdekében kezdődött 2012-ben az EFR-Kliens 2.0 fejlesztése.

Feladatom azon EFR-Kliens modul elkészítése volt, amely futási időben folyamatosan ellenőrzi a hálózati kapcsolatot az adatbázis szerverekkel, valamint letölti, vagy frissíti az EFR modulok és az aktuálisan az EFR kliens szoftverbe bejelentkező felhasználó jogosultságaival hozzáférhető alrendszerek fájljait (például: sémaképek, grafikus adatmegjelenítők), emellett figyeli a bejelentkezett felhasználó jogosultságinak és alapadatainak változását. Fontos, hogy a felhasználók egy adott rendszer legfrissebb állapotát lássák, és a rendszer legfrissebb verziójával tudjanak dolgozni. Ezt a funkciót látja el az automatikus frissítés.

Feladatom másik része a konfigurációs modul kiegészítése azzal a funkcióval, amely felületet biztosít a modulok és alrendszerek fájljainak és hozzá tartozó osztály-könyvtárainak és űrlapjainak feltöltésére, módosítására és törlésére. Ezen a konfiguráló felületen keresztül lehet beállítani a például rendszer nevét, jogosultságprofiljait, adattábláit. A felület információt nyújt az adott rendszerről, illetve a rendszert érintő módosítások vezethetők ezen keresztül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.