Intelligens épület felügyeleti rendszer tervezése mikrokontrollerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Szabolcs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szakdolgozatomban egy intelligens épület felügyeleti rendszerét valósítottam meg, amelyet mikrokontrolleres alapokra terveztem. A felügyeleti rendszer képes arra, hogy egy épület összes elektromos eszközét megfigyelje, valamint szükség esetén beavatkozzon. Dolgozatomban kitűzött feladat céljaként a felügyeleti rendszer központi egységét, valamint kettő perifériát készítettem el. Az input eszköz szerepét egy hőmérő, az output eszközét egy hálózati kapcsoló tölti be. Az egységek vezeték nélküli kommunikációval tartják a kapcsolatot egymással.

A szakdolgozat első fejezetében a félévre kitűzött célokat ismertetem, röviden bemutatom az intelligens épületek lényegét, valamint az általam megvalósítani kívánt rendszert.

A dolgozat második fejezetében ismertetem a kiválasztott és felhasznált alkatrészeket, amelyek alkalmasak arra, hogy a kitűzött feladatot sikeresen megvalósítsam.

A harmadik fejezetben ezután bemutatom az egyes modulok hardveres oldalát. Felépítésüket blokkvázlattal szemléltetem, majd részletezem az elkészített kapcsolási rajzokat, valamint a nyomtatott huzalozási lemezek elkészítésének módját.

A dolgozat negyedik szakaszában betekintést nyújtok a rendszer szoftveres oldalába. Bemutatom a vezérlő egységen, valamint a perifériákon futó algoritmusokat és a használt függvényeket.

Az ötödik részben ismertetem az általam használt beállításokat, bemutatom a vezeték nélküli kommunikációs folyamat felépítését, valamint említést teszek a tesztelés folyamán használt metódusokról, beállításokról.

Dolgozatom fő részének bemutatását a hatodik fejezetben zárom, ahol részletezem a beüzemelés utáni tesztelési fázis során használt teszteseteket, majd ismertetem az elért eredményeket. Végül kitekintési lehetőséget biztosítok a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek bemutatásával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.