Intelligens épület felügyeleti rendszer tervezése mikrokontrollerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Szabolcs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Diplomamunkám célkitűzéseként egy intelligens épület felügyeleti rendszerét valósítottam meg, amelynek során ARM alapú mikrokontrollereket használtam fel. Az elkészített felügyeleti rendszer képes a felhasználó környezeti tényezőinek megfigyelésére. Beavatkozóinak segítségével alkalmas a felhasználó akaratának megvalósítására. A csillag topológián alapuló rendszer egy központi egységből és hozzá kapcsolódó perifériákból áll. Dolgozatom keretein belül elkészítettem a központi egységet, három input perifériát valamint egy output modult. Az input eszközök csoportját egy hőmérő, egy felhasználói távirányító és egy digitális fali kapcsoló, az output eszközök szerepét hálózati feszültség kapcsoló tölti be. Az egységek vezeték nélküli kommunikáció segítségével tartják egymással a kapcsolatot.

Diplomamunkám első fejezetében definiálom a diplomatervezésem évére szánt célkitűzéseket, bemutatom az intelligens épületek lényegét, valamint az általam megvalósítani kívánt rendszert.

A dolgozat második fejezetében kategorizálva ismertetem a rendszer megvalósításához kiválasztott alkatrészeket, valamint azon okokat, amelyek miatt az alkatrészek kiválasztásra kerültek.

A harmadik fejezetben részletezem az elkészített modulok hardveres oldalát. Részletesen bemutatom felépítésüket blokkvázlattal szemléltetve, majd ismertetem a kapcsolási rajzokat és kitérek a nyomtatott huzalozású lemezek elkészítésének módjára.

Diplomamunkám negyedik fejezetében elemzem az áramkörök élesztése során tapasztalt nehézségeket, valamint bemutatom a problémákra adott megoldásaimat.

A dolgozat ötödik szakaszában betekintést nyújtok az elkészített rendszer szoftveres oldalába. Ismertetem az egyes eszközöket vezérlő szoftverekben felhasznált drivereket és a funkcionalitást biztosító főbb algoritmusokat és függvényeket. A fejezet részeként bemutatom a tesztelés során használt konfigurációs beállításokat is.

Diplomamunkám zárásaként kitekintést biztosítok az elkészített rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek és további terveimnek bemutatásával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.