Intelligens épület felügyeleti rendszer tervezése mirokontrollerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Szabolcs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Msc diplomatervem témájaként egy vezeték nélküli épületfelügyeleti rendszer megtervezését és megépítését választottam. Dolgozatom első része a hétköznapi ember számára is elérhető opciók vizsgálatáról szól, amennyiben egy vezeték nélküli épületfelügyeleti rendszer beépítése mellett dönt. Véleményezve lettek integrálhatóságuk alapján már létező megoldások, majd a szerzett tapasztalatok alapján koncepciót készítettem egy saját felügyeleti rendszer megvalósításához.

Dolgozatom második része részletesen tárgyalja a tervezés, majd megvalósítás lépéseit. Elsőként a felhasznált alkatrészek kiválasztásának okait indokoltam meg, majd a működés során főszerepet játszó mikrovezérlők, szenzorok és rádiós modulok tulajdonságait ismertettem. A projekt során nagy hangsúlyt fektettem a minél korszerűbb technológiák használatára, ezért döntően csak SMD modulokat alkalmaztam. A rendszerben használt alkatrészekhez tervezett áramkörök ismertetése után a legyártásuk lépéseire tértem ki. Az elkészült NYÁK tervek házilag történő elkészítésének folyamatát magyarázatokkal együtt dokumentáltam. A házilag történő gyártás fő indoka a tapasztalatszerzés és másodlagos sorban a projekt költséghatékonyságának növelése volt. A beültetés és tesztelés után az egységeken futó szoftverek koncepciójának kidolgozása következett. A rendszerhez architektúrájukat tekintve moduláris programokat írtam. Ennek előnye a hatékonyabb kódolhatóságban és független egységekként történő kezelhetőségben van. A program architektúrájára részletesebben kitértem a megfelelő fejezetben. A központi egység és a periféria egységek mikrovezérlőin futó C kód megírását követően az esetleges hibák debuggolása következett. A demonstrációs rendszer alapfunkciónak bemutatása után a PC-s kezelőszoftver elkészítésére tértem ki.

A dolgozatomat az elkészült mű értékelésével és fejlesztési lehetőségeinek részletezésével zártam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.