Intelligens óra továbbfejlesztése, avagy mikrokontroller alapú médialejátszó

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Szabolcs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A mindennapi életben az emberiség már hozzászokott az elektronika nyújtotta vívmányokhoz, melyek szinte az összes lehetséges tevékenységgel összefonódtak vala-milyen szinten. A múlt század analóg technológiája a jellemzően nagyobb fizikai mé-retekből adódóan még nem volt alkalmas a hétköznapi ember kényelmét szolgáló eszkö-zök előállításában. A Moore-törvény által is pontosan előre jelzett miniatűrizáció folya-mata azonban 10nm-es nagyságrendre szorította le a chipen integrált tranzisztorok leg-kisebb csíkszélességét, mely már lehetővé tette a zsebekben is elférő okos telefonok, vagy akár az okos órák gyártását. A fejlesztők beágyazott rendszerek tervezésével pró-bálnak betörni az élet minden területére, feladatuk azonban merőben bonyolult, hisz amellett, hogy ki kell elégíteniük minden vevői követelményt, a termék fejlesztésének összes lépcsőjét végig kell járniuk. Jelen értekezés hasonlóképpen egy önálló készülék implementációjának részletes leírásával kalauzolja végig az olvasót az említett mun-kafázisokon. Az alkatrészek gondos kiválasztása megelőzi az áramkör-, illetve a nyom-tatott áramköri lemez rajzolását. A hardver gyártása végeztével sor kerülhet az élesztés-re, mellyel leginkább a tápegységek és az oszcillátorok funkcionalitása ellenőrizendő. A mikrokontrollerre szánt firmware megalkotása akár párhuzamosan is történhet az előbbi lépésekkel, melynek lezárása a flash memóriába való írás. Diplomatervem keretében ráadásul egy korábbi eszköz továbbfejlesztését tűztem ki célul egy teljesen új platfor-mon. Az előző verzióhoz képest majdnem minden képesség/paraméter javult, mely fő-leg a korábbi komponensek cseréjével valósult meg. Előtérbe az intelligens órával ellentétben most az újdonságnak számító média lejátszási lehetőség (TFT képernyő, SD kártya, zene lejátszás) került.

A fejezetekkel való ismerkedés során a szemlélő betekinthet a beágyazott rend-szerek tervezési menetébe, a példaként felhozott megoldások pedig meg is ihlethetik saját műszaki alkotása kivitelezésében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.