Intelligens szoba fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Strausz György
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Intelligens Tér alkalmazások tervezése napjaink egyre népszerűbb szakmai kutatási területe. Az intelligens szoba fejlesztése is szorosan kapcsolódik az Intelligens Tér alkalmazásokhoz, és célja egy olyan információs környezet készítése, mely kényelmesebbé és hatékonyabbá képes tenni az emberi felhasználók életvitelét.

A diplomaterv célja egy ilyen intelligens szoba elméleti szintű megtervezése és a lehetőség szerinti mélységig való fizikai megvalósítása. Ennek fényében a dolgozatban bemutatásra kerül a megtervezett elméleti rendszer teljes részletében, annak fizikai megvalósításának állapota valamint a továbbfejlesztésre való lehetőségek és javaslatok.

A rendszer rendelkezik egy gráf alapú tudásbázissal, melyben az egyes csomópontok az intelligencia által ismert fogalmakat jelölik. A csomópontok különböző típusú éleken keresztül kapcsolódnak egymáshoz, melyek reprezentálják az összekötött fogalmak közötti kapcsolat(ok) természetét. Maguk a csomópontok névtelenek, szótárakon keresztül történik az azonosításuk, ezáltal biztosítva a tudásbázis nyelvfüggetlenségét. A tudásbázis szétoszlik absztrakt és példány világra, előbbiben az általános koncepciók találhatók, utóbbiban azok esetlegesen létező példányai az intelligens szobában. A rendszer számon tartja az egyes készülékeket és az általuk nyújtható szolgáltatásokat. Ha a felhasználó utasítást ad a szobának, egy parancsértelmező algoritmus segítségével a rendszer kideríti a tudásbázisra támaszkodva, hogy melyik készülék képes a szolgáltatás nyújtására és utasítja a készüléket az ismert akció végrehajtására. Készülékek bármikor hozzáadhatók rendszerhez vagy elvehetők, csupán a tudásbázist kell módosítani, ami egyszerűen megoldható. A rendszer egy hipotézis-tanuláson alapuló algoritmus segítségével adaptálódik a felhasználó szokásaihoz.

A rendszer fizikai aspektusai az Óbudai Egyetem Bánki Donát Mechatronikai és Autótechnikai Intézetének Intelligens Laboratóriumában állnak fejlesztés alatt. A több számítógépen keresztül megvalósított, kamerákat alkalmazó rendszeren implementálásra került az intelligens szoba, valamint egy, az emberi bőrszín kamera képen közel valós időben történő felismerésére képes módszer, ami az első és egyik legfontosabb lépés arcvonás alapú érzelem, illetve kéztartás felismerés megvalósításának érdekében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.