Intelligens távirányítós autó fejlesztése mobiltelefon integrációval

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csorba Kristóf
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A választott feladatom egy játék távirányítós autó olyan módon történő átalakítása volt, hogy annak funkciói – az alapvető távirányíthatóságon túl – különböző mozgáskövetési és tájékozódási képességekkel bővüljenek. A cél, hogy az autó képes legyen saját mozgásának irányítására, az általa megtett út mérésére, pillanatnyi pozíciójának becslésére, illetve közeli akadályok érzékelésére. Ezen képességeknek birtokában lehetővé válik az autó intelligens távirányítása vagy akár autonóm módú működtetése is. A megoldáshoz először számba vettem a mobil robotok lehetséges funkcióit valamint az ezekhez szükséges hardver és szoftver megoldásokat. Ezek közül választottam ki azokat, amelyek implementálása a legcélszerűbbnek tűnt. Szükség volt az autó mechanikájának és külsejének részleges átalakítására, valamint a gyári vezérlés teljes lecserélésére. Az autó működtetéséhez megtervezett, legyártatott és beültetett nyomtatott áramkörök élesztése után következett az alacsony szintű funkciók szoftveres elérésének elkészítése. Az alacsony szintű működés felhasználásával lehetőség nyílt különféle magas szintű funkciók létrehozására. Szükség volt egyrészt az autó pillanatnyi pozíciójának folyamatos számításához, a szenzoroktól kapott értékek alapján. Másrészt kellett egy útvonalkövető algoritmus is, mely felhasználhatja az autó pillanatnyi pozícióját. Az akadályok detektálásával az előbbi útvonalkövető algoritmus által számított pálya úgy módosítható, hogy az autó az akadályokat elkerülje.

A feladat további része volt egy olyan mobiltelefonos kliensalkalmazás elkészítése is, mely vezeték nélküli kommunikáció segítségével képes irányítani az autó működését, illetve folyamatosan nyomon követi annak mért és számított adatait.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.