Interaktív folyamatvezérelt alkalmazáskeretrendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ráth István Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Diplomamunkám során a folyamatorientált alkalmazásokban fontos szereppel bíró munkafolyamat (workflow) alapú humán interakciót tartalmazó üzleti folyamat grafikus felületének generálását tűztem ki célomnak. A feladatom elvégzése során mindvégig arra törekedtem, hogy fejlett humán interakció támogatást nyújtsak a Sensoria Service Development Environment (SDE) alapú szolgáltatásorientált eszközintegrációs keretrendszerhez. A munkám két, jól elkülöníthető részre bontható. Első lépésben két, egymásra épülő XML-alapú grafikus űrlapleíró nyelvet hoztam létre. Egy magasszintű interakció leíró nyelvet definiáltam, amely doménspecifikus módon támogatást nyújt a folyamatorientált felülettervezéshez, valamint egy általános űrlapleíró nyelvet is létrehoztam, mely a hagyományos felületleírási szemléletet tükrözi. E két nyelvi szint között XML transzformáció segítségével teremtettem kapcsolatot. A transzformációt a DOM parszer API hívásaival teljesítettem. Az elkészült felületgeneráló alkalmazást kész eszközként integráltam az SDE keretrendszerbe. Második lépésben egy folyamatorientált alapokra épülő számlakészítő és -kezelő üzleti alkalmazást terveztem meg és készítettem el, mely grafikus felületeinek egy részét az általam implementált felületgenerátor segítségével hoztam létre. A mögöttes üzleti logikát a Java beépített objektum-relációs API-jával, a Java Persistence API alkalmazásával implementáltam. Az alkalmazásom hátterében lévő folyamatmotort a JBoss JBPM keretrendszerét használva készítettem el, és annak webes konzolján lehetőséget biztosítottam az új számla létrehozási folyamatának követésére. Összességében elmondható, hogy öt különálló, lazán csatolt modul (transzformációs réteg, UI réteg, SDE integráció réteg, adatbázis réteg, üzleti logika réteg) egységes rendszerként valósítja meg a kitűzött feladatom. A modulok elkészítésénél nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy azok önállóan is hasznos működést tudjanak nyújtani, így biztosítva azok újrafelhasználhatóságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.