Internet forgalom modellezése markovi módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Gábor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A félév során a számítógép hálózatok forgalmának fázis típusú modellezésével ismerkedtem meg. A hálózat egy adott pontján a forgalom számos paramétere (úgy,mint a csomagméret, érkezési időközök, vagy a késleltetés) nehezen kezelhető egy hatalmas adatsorból. Ezek az eljárások valós, mérésekből származó adatsorokra fázis típusú eloszlásokat illesztenek, úgy, hogy azok a lehető legpontosabban adják vissza az adatsor eloszlását, illetve egyéb statisztikáit. Ezek a sztochasztikus modellek lehetővé teszik, hogy forgalmunkat könnyedén kezelni tudjuk a teljesítmény elemzések során.

A félévben, így az első feladatom a fázis típusú eljárásokkal való ismerkedés volt. Ezután megismerkedtem különböző már létező eljárásokkal, melyeket a dolgozatomban részletesen ismertetni fogok. Mindegyik eljárásnak megvannak az erősségei, és a gyengéi, úgy, mint valamelyik az adatsor eloszlásának a törzsét, másik a farkát írja le jobban, vagy éppen a momentumait illeszti kisebb hibával, vagy a likelihood függvényére ad magasabb értéket.

Végül feladatom volt, hogy egy új eljárást javasoljak, mely egyesíti a korábbi eljárások erősségeit. A dolgozatban az általam javasolt illesztés először egy klaszterezéssel határozza meg az ideális kezdeti paramétereket, majd egy kétlépéses iterációval folytatódik. Minden egyes ciklusban végrehajtunk egy EM algoritmust, mely a likelihood paramétert maximalizálja, majd egy momentumillesztést, mely az első három momentumot fogja pontosan visszaadni. Így végeredményben, az általam javasolt illesztés szinte minden mérőszámban javulást hoz a korábbi eljárásokhoz képest.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.