Internetes hálózatok modul alapú analízise hálózatelméleti eszközökkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjainkban az Internet tartományai közötti kommunikációra útvonalválasztókat használnak. Ezek az útvonalválasztók BGP-t (Border Gateway Protocol) alkalmaznak az útvonalkeresésre. Minden útvonalválasztónak van egy routing táblája, amelyben minden tartományról és összeköttetésről bejegyzést tárol. Ezen tábla alapján dönti el, hogy melyik tartomány felé kell továbbítania a beérkezett információt. Az Internet folyamatos növekedésével a táblákban tárolt információk mennyisége is növekszik. Ez odavezethet, hogy az útvonalválasztók már nem lesznek képesek korlátos időn belül végignézni a routing táblákat és emiatt az Interneten való kommunikáció lassulni fog. Mostani informatikai kutatások célja olyan routing keresése, ami kisebb routing táblák alapján képes elvégezni az információ továbbítását. A szerző is ilyen kutatást végez a diplomamunkájában.

A Moduland szoftvercsomagot fehérje hálózat elemzésére hozták létre. A készítői a szoftvercsomag segítségével klasztereztek egy fehérje hálózatot. Az így kapott átfedő modulokon meghatározták a klasszikus legrövidebb utak és a modul alapú legrövidebb utak eloszlását. Azt tapasztalták, hogy a modul alapú legrövidebb utak jobban követik a sejtek közti kommunikációs utak nyomvonalát, mint a klasszikus legrövidebbek utak. Emellett a modul alapú legrövidebb utak kevesebb modul határon mennek keresztül, mint a klasszikus legrövidebb utak, ezáltal kisebb mértékben terhelik a hálózatot.

Az előző eredmények alapján a diplomamunka szerzőjének feladata az Internet tartomány szintű hálózatának klaszterezése a Moduland szoftvercsomag segítségével. Az így kapott átfedő modulokon a klasszikus legrövidebb utak és a modul alapú legrövidebb utak eloszlásának meghatározása. Majd a természetes fehérje hálózaton és az Internet domain hálózatán elért eredmények összehasonlítása és ezek alapján előre mutató következtetések levonása az Internet jövőbeni hatékony működéséről.

A szerző várakozása, hogy az Internet domain hálózatából képzett átfedő modulokon, a fehérje hálózathoz hasonlóan, a routingolás során csökkenteni lehetne a hálózat terhelését a modul alapú legrövidebb utak használatával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.