Interpreter Higher Order Chemical Language (HOCL) végrehajtásához

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kondorosi Károly
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A kémiai modell egy természeti analógián alapuló számítási modell, melyben az adatokat és eljárásokat is molekulák reprezentálják, a program futása pedig egymástól függetlenül, párhuzamosan végbemenő reakciók indeterminisztikus sorozataként értelmezhető. A Higher Order Chemical Language (HOCL) a kémiai modell egyik nyelve, melyhez mindeddig nem készült a nyelvet futtatni képes végrehajtó környezet. A cél egy gyors fejlesztési ciklusban elkészíthető interpreter létrehozása volt, mely a teljes nyelvet megvalósítja, és tetszőleges HOCL programot képes végrehajtani. Ehhez a számítási modell hasonlósága alapján olyan, létező rendszereket vizsgáltam meg, melyek kémiai modellhez közel álló tulajdonságaik miatt alkalmasak lehetnek arra, hogy felhasználásukkal létrehozzam az interpretert. Erre legalkalmasabbnak a produkciós rendszerek tűntek, melyek mintaillesztése a HOCL mintaillesztéséhez igen hasonló. A dolgozatban koncepcionális és implementációs szinten is felmérem azokat a különbségeket, melyek áthidalása szükséges az interpreter produkciós rendszerre épülő megvalósításához. Bemutatom a tervezés menetét, részletesen ismertetve az interpreter létrehozásához szükséges fontosabb elemeket. Az elkészült rendszer helyességét és működőképességét teszteken keresztül igazolom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.