IoT vizsgálati keretrendszer Cat-M1 technológiához

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varga Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Feladatom egy olyan keretrendszer megtervezése, létrehozása és validálása volt, amely képes bemutatni egy Internet of Things rendszer tervezésekor megoldandó feladatokat. A mobilhálózatok fejlődét végigjárva rámutatok a 21. században elterjedt új igényekre, amelyekre az Internet of Things megoldást adhat. A keretrendszert hardveresen és szoftveresen is implementálom, bemutatva felépítő elemeit, azok tulajdonságát, illetve a szoftveres vezérlést is, amely automatikussá teszi a működését. A keretrendszert felépítő elemeket feladat szerint osztályoztam, így egyszerűsítve le a jövőbeli hibakeresést, illetve módosítást a rendszeren. A szoftveres fejlesztést python nyelven végeztem el, a praktikus tulajdonságai miatt. A szenzoros hálózat, amelyet létrehoztam a kiolvasott szenzor-adatokat egy nyilvános online szerverre küldi. Ezen a szerveren megjelennek az adatok, és lekérdezhető módon tárolódnak is rajta.

A keretrendszer alapjául szolgálhat egy komplexen működő IoT felhasználásnak is. Fontos tehát, hogy a hálózati paraméterek szempontjából is megvizsgáljam a rendszer működésének határát. A Cat-M1 hálózat rádiós kommunikációjának képességeit elemeztem a dolgozatomban. Az általam kidolgozott mérési módszerrel már képet lehet alkotni a hálózati térerősség minőségéről és a csatlakozás feltételeiről. Ez a mérés ideális, laboratóriumi körülmények között történt, amelynek eredménye bizonyára el fog térni az éles használatban várható tényleges értékektől – fizikai okokból. A valós környezetben történő mérést, a technika korlátozott elterjedése miatt csak ezzel a módszerrel tudtam megvalósítani. A mérési eredményeket elemezve következtetéseket tudtam levonni; ezek alapján a hálózatot minősíteni lehet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.