Ionszonda antenna vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Lénárt Ferenc
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Jelen dolgozatban az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetének (MTA CSFK GGI, Sopron) fertőbozi Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumában található ionszonda delta antennáját vizsgálom.

A berendezéssel vizsgálják az ionoszféra tulajdonságait. Ezekből a mérési eredményekből következtetnek többek közt az ionoszféra reflexiós tényezőjére, amit a terjedés számító szoftverek felhasználnak. Továbbá felhasználják a Nap-Föld rendszer kölcsönhatásának vizsgálatára. Az ionoszférát a világ többi részén is mérik, és fontos kutatások tárgyát képezi.

Mivel az antenna környezete nem ideális – a talajnak dőlése van, erdő veszik körül - ezért lehetséges, hogy az antenna karakterisztikája eltér a kívánttól.

Az elméleti áttekintés után – amibe beletartozik az ionoszféra, a delta antenna, valamint a szimulációs szoftver bemutatása - ismertetem a terepi mérés eredményeit. Ezt követően ezekkel a mérési eredményekkel különböző szimulációkat végzek. A szimulációk eredményeinek ismertetése után elvégzem a kicsinyített antenna modell megépítését, és mérését. A szimuláció és a mérés eredményeiből következtetéseket vonok le, illetve ha szükséges, javaslatot teszek a változtatásra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.