Ipari kemence folyamatirányító- és reteszrendszerének korszerűsítése és verifikációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjaink ipari létesítményeiben egyre inkább nélkülözhetetlenné válik az egyes munkafolyamatok, rendszerek automatizálása. A termelés hatékonyságának növelése mellett ezt biztonsági megfontolások is megkövetelik, különösen olyan rendszereknél, melyek meghibásodás esetén veszélyeztetik az üzem, a környezet, vagy akár a személyzet épségét.

Diplomatervemben egy ipari kemence folyamatirányítási rendszerének korszerűsítését ismertetem. A rendszeren elvégzett modernizálás egyszerre irányult a biztonságos működést elősegítő funkciók fejlesztésére, valamint a termelés hatékonyságának növelésére és az előállított termék minőségének javítására.

A dolgozat első fejezete foglalkozik az újonnan megvalósított reteszrendszer bemutatásával. A biztonsági funkciók Yokogawa ProSafe-RS biztonsági PLC-n kerültek implementálásra, mely az elavult, relés reteszrendszert váltja ki. Az új alkalmazás feladata a kemence biztonságos begyújtásának és működtetésének garantálása.

A második fejezet a kemence égésszabályozásának optimalizálásával foglalkozik. A Yokogawa Centum-VP DCS rendszeren futó szabályozás feladata annak biztosítása, hogy a kemencéből kilépő anyag hőmérséklete az előírtnak megfelelő legyen. Bemutatásra kerül az újonnan kialakított szabályozási struktúra felépítése, valamint az abban szereplő szabályozók hangolása is.

Az utolsó fejezet részletezi a biztonsági funkciók felügyeletét lehetővé tevő online adatgyűjtő rendszer felkonfigurálását. A gyűjtött adatok segítségével részletesebb elemzés készíthető a kemence védelmi rétegeinek működéséről, így lehetőség nyílik az esetleges biztonsági hiányosságok feltárására, javítására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.