Ipari létesítmények villamos biztonságtechnikai vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szedenik Norbert
Villamos Energetika Tanszék

Dolgozatom célja egy, az ipari létesítmények villamos biztonságtechnikai vizsgálatára vonatkozó eljárásrendszer (auditterv) megalkotása, amely robbanásveszélyes területeken is megállja helyét, és összhangban van a hatályos előírásokkal, szabványokkal, jogszabályokkal. Az audit tapasztalataira építve információt nyújthatunk az alkalmazott technológiáik biztonságtechnikai színvonaláról a robbanásveszélyes létesítmény tulajdonosainak és üzemeltetőinek, amely alapján – szükség esetén – fejlesztési irányelveket dolgozhatunk ki.

Munkám során összefoglalom egy komplex audit elvégzéséhez szükséges lépéseket, módszereket. Kitérek arra, hogy a biztonságtechnikai auditot végző személynek a vizsgálatokhoz milyen dokumentumokat szükséges beszereznie, valamint a területen üzemelő technológiák közül melyekre kell különös figyelmet fordítania. A robbanásbiztonság-technika mellett két másik területet emelnék ki, a villámvédelmet és az elektrosztatikai feltöltődés elleni védelmet. Ezek szorosan kapcsolódnak a robbanásvédelemhez, mint effektív gyújtóforrások, de túl is mutatnak ezen a kérdéskörön, összetettségük miatt külön szakterületnek számítanak, így a dolgozatomban is külön fejezetet érdemeltek. Mindezeken kívül egy negyedik témára is kitérek, amely látszólag kevésbé szorosan kapcsolódik a biztonságtechnikai audithoz, de a dolgozat során igazolódni fog a téma relevanciája. Ez az energiamenedzsment, az energiaminőség vizsgálata, auditálása.

A dolgozat megírásában segítségemre volt dr. Szedenik Norbert, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tiszteletbeli egyetemi docense, valamint Veress Árpád, robbanásbiztonság-technikai szakértő, a STAHL Magyarország Kft. ügyvezetője.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.