Ipari üzem villamosenergia gazdálkodása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dán András
Villamos Energetika Tanszék

Tartalmi összefoglaló

A mai globalizált világunkban, az iparban törekednek a megfelelő műszaki és technológiai megoldások alkalmazására.

A Föld nem megújuló energiaforrásainak csökkenésével igen jelentős szerep hárul a megfelelő energiagazdálkodásra a világban. Ez nagymértékben érinti az ipart is. Így minden üzemnek gazdálkodnia, takarékoskodnia kell az energiával, ez indította útjára az energiamenedzsment alkalmazását. A szakdolgozat témája egy ipari üzem villamos energia gazdálkodásának áttekintése, és esetleges költségcsökkentési lehetőségek bemutatása műszaki megoldások útján. Feltételezhető, hogy az ipari üzem megfelelő technológiával, a termelési folyamatok optimalizálásával működik. Részben térek ki a víz, gáz és a pneumatikus rendszerek költséghatékony üzemeltetésére, mivel bizonyos szálak összekapcsolják a villamos- és egyéb energiafajtákat. A szakdolgozat témája főként a villamos energiagazdálkodás optimalizálása több szempont szerint. 2008-ban az ipari fogyasztók számára megnyílt a villamos energia piac Magyarországon, az így kialakult szabadpiac megfelelő feltérképezése után ki kell választani a megfelelő energiakereskedőt. Itt értelemszerűen az energiavételezés költségének csökkentése az elsődleges szempont. Az üzem működése közben fellépő hálózati veszteségek csökkentésével is jelentős költségmegtakarítás érhető el. Ezen belül a fázisjavítás optimális megválasztása, a világítástechnika megfelelő kialakítása, jól működő épület felügyeleti rendszer kiépítése a cél. Vizsgálni kell az üzembiztonságot, ami magában foglalja a villamos energia minőségének felügyeletét, a hálózati zavarok kiszűrését, a felharmonikus tartalom mérését, a feszültség megfelelő szinten tartását, az esetleges túlterhelések elkerülését, és a szükség szerinti beavatkozást. A feszültség minőségének romlása különböző káros hatásokat idézhet elő. Az üzembiztonság elérése céljából megfelelő beruházások szükségesek, amivel a különböző problémákat orvosolni lehet. Ezen beruházásoknak a költsége a termelés zavartalan működését segíti elő, így pozitív hatással van az üzemeltetés elsődleges céljaira nézve. Az üzembiztonság ellenőrzésére és az esetleges hibák korai kiszűrésére megfelelő villamos energia felügyeleti rendszer kiépítése javasolt, amivel az energiaköltségek is csökkenthetőek. Ezzel percre pontosan nyomon lehet követni a fontosabb csomópontokon átáramló energiát ill. a villamos energia minőségét és az aktuális fogyasztást. A rendszer egyik előnye, hogy a hibákat időben észlelni tudja az üzemeltető, így például a selejtes termékek gyártása elkerülhető. Az energia felügyeleti rendszer főbb elemeinek bemutatása, és a rendszer működésének elemzése is az egyik feladat. Bizonyos beruházásokkal növelni lehet az üzem kapacitását, ill. esetleges beruházások későbbre halasztását lehet elérni. Fontos szempont tehát az üzem kapacitásainak megfelelő kihasználtsága például a fázisjavító berendezés tervezése, telepítése során. A beruházások során az esetleges későbbi bővítésekre is gondolni kell, ha a létesítmény terjeszkedni akar és a kapacitásait növelni szeretné. A hosszabb távú működésre való tekintettel a karbantarthatóságot is a szempontok közé kell sorolni és vizsgálat alá helyezni. A vastagon szedett szempontok szerint kell egy megfelelő algoritmust alkalmazva a költségeket minimalizálni és az üzem hatékony működését elérni. A szempontok, változók száma és bonyolultsága miatt ilyen algoritmus, gazdasági és műszaki elemzéssel alkotható meg, amely alkalmazása minden ipari létesítménynél rengeteg adat figyelembevételét és kiértékelését igényli.

A következtetést levonva a hatékony energiamenedzsment kiépítése sokrétű tudást igényel, ahol egymásnak ellentmondó szempontok alapján, kompromisszumokat kötve kell az optimumot meghatározni. A beruházások költsége pedig egyrészt a veszteségek csökkenésében, másrészt pedig az üzembiztonság növelésében fog megtérülni, esetleges ergonómiai hatások is felléphetnek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.