Irányítási módszerek fejlesztése jármű ABS funkciójához

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Harmati István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az utóbbi években a beágyazott rendszerek fejlődése forradalmasította az járműipart, a

legkülönbözőbb kényelmi, biztonsági, illetve környezetvédelmi funkciókat ellátó

irányítási algoritmusok megvalósítását tette lehetővé.

Az ABS (Anti Blocking System) az múlt évtizedben alapvető menetbiztonsági tényezővé

vált Európában, fejlesztése, hatékonyabbá tétele állandó feladatot ró a mérnökökre. A cél

a kerékmegcsúszás minél pontosabb érzékelése és optimumra állítása. A szabályozási

feladat nehézsége abban rejlik, hogy sok esetben az aszfalt minősége (anyaga,

nedvessége) nem ismert, viszont a jármű kormányozhatósága és féktávolság

vészhelyzetben kritikus lehet.

Ezért a járművet autonóm jelleggel felruházó különböző új funkciók létrehozása között

kiemelt szerepet kap az ABS fejlesztése. Szabályozására a hagyományos elveken

alapulókon kívül az utóbbi években különböző, többek között mesterséges intelligenciát

használó stratégiákat dolgoztak ki.

Szakdolgozatomban egy ABS modell megtervezését, Simulink implementációját és

szabályozását tűztem ki célul. A szabályozást először genetikus algoritmussal hangolt

PID szabályozóval valósítottam meg. Ezután neuro-fuzzy módszerrel útvonalközelítést

terveztem, az új szabályozást az útvonalközelítő jelére alapoztam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.