Írásjellemzők automatizált párosítása az aláíráshitelesítésben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kővári Bence András
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az, hogy az okiratok hiteles aláírással legyenek ellátva, létfontosságú. Kézírással készült dokumentumok esetén a hitelesség igazolása egyszerűbb volt. A nyomtatott irat aláírójának hitelességét két tanúnak kell igazolni. Manapság számítógépes program segítségével igazolható az aláíró valódisága és az aláírás hitelessége.

Diplomamunkám témájául a jellemzők párosítását választottam. A jellemzők párosításának értelme, hogy kiválasztott jellemzőkhöz párt keresek, és ezzel meghatározom az aláírások hasonlóságát. Az ezekhez hozzárendelt alapvonalakat és az abban megjelenő hurkokat vizsgáltam. Az aláírások hitelességét a jobb ellenőrizhetőség érdekében egy nyomtatott formájú dokumentum adja meg. Ez a dokumentum részét képezi az elvégzett munkámnak.

Gráfelméleti módszerekkel fogtam hozzá a probléma megoldásához, az aláírások jellemzői adottak, és ebből készítek az alapvonalakra és hurkokra egy-egy gráfot, meghatározom minden élére a két végpont tulajdonságainak eltéréseit, és ezekből egy súlyértéket képzek. Az összevetésre két algoritmust dolgoztam ki, melyek a súlyértékeket használják fel, és minden vizsgált aláírásra egy-egy jellemzőt választ ki.

Az eredmények kiértékelését több grafikus tesztfelületen végeztem. Ezek alapján az alapvonalak párosításának sikerességi aránya 74%, a hurkok esetén 47%.

Fentiekből látható, hogy az alapvonalak párosítása kevesebb hibalehetőséget rejt magában, mint a hurkoké. Ez azt jelenti, hogy a hurkok esetén további vizsgálódásokra van szükség.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.