Izgalmi helyzetek felismerése bőrellenállás mérésével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataki Béla József
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Diplomatervemben az izgalmi helyzetek bőrellenállás mérésével történő felismerésének néhány kérdését vizsgáltam meg.

A dolgozat első részében bemutatom a vizsgált jelenség pszichológiai és fiziológiai alapjait valamint a témával kapcsolatban eddig elért eredményeket. Részletesen kitérek Poh és munkatársai munkájára illetve az általuk elért számunkra releváns eredményekre.

A második részben ismertetem a tanszéken végzett kutatásokat. Bemutatom a használt mérőműszert és az azon futó beágyazott szoftvert, illetve a feldolgozó PC-s szoftvert. Bemutatom, hogy a felvett jelalakban milyen paramétereket érdemes megfigyelni. Ismertetem az elvégzett kísérletek háromféle típusát és protokolljait, amelyek a következőek: érzelmi terhelés, kognitív terhelés, biofeedback feladat. Minden kísérlettípusra bemutatok valós kísérleti példákat és ezek elemzéseit, valamint az eredményekből levonható következtetéseket.

Végül a harmadik részben továbbfejlesztési lehetőségeket mutatok be, amelyekkel javítani lehetne a feldolgozás pontosságát, hatékonyságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.