JMAG FEM szoftver alkalmazása és transzforátor vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Erdélyi István
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatom témája egy háromdimenziós, végeselemes szoftver, a JMAG megismerése és alkalmazása egy szupravezetős, zárlatiáram- korlátozó, egyfázisú transzformátoron. Dolgozatom első fejezetében összefoglalom a konkrét feladatomat, majd ezt részleteiben is kifejtem. A témához kaptam némi magyar és angol nyelvű szakirodalmat, amelyek tanulmányozása után összefoglalom az idetartozó, lényegi részeket a szakdolgozatom elején. Ezután egy egyszerű, gyakorlatias és szemléletes elrendezésen keresztül vezetem be a végeselem módszert. A bevezetés után általános leírást adok a használt szoftverről. Munkám nagy részét azzal töltöttem, hogy megismerjem a programot, így nagyvonalakban bemutatom a program lehetőségeit. Az általános ismertető után bemutatom az általam szimulálni kívánt modell megszerkesztését és a rajta végzett beállításokat. A modell megalkotása után következik az eredmények kimutatásának folyamata, azaz milyen beállításokat kell tenni ahhoz, hogy az általam kívánt eredményhalmazt kinyerjem a teljes halmazból. Szakdolgozatom következő részében bemutatom a kapott eredményeket grafikus és táblázatos formában, majd az ezekből levonható következtetéseket is leírom. Itt kap helyet egy szintén ebbe a programcsomagba tartozó másik program szupravezetőt modellező funkciójának bemutatása néhány alkalmazáson keresztül. A számolási eredmények értékelése után következhet a program értékelése, ahol szubjektív és objektív vélemények is helyet kapnak. Szakdolgozatomat a téma továbbfejlesztési lehetőségeinek tárgyalásával, összefoglalással és kitekintéssel zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.