JMX alapú menedzsment eszköz fejlesztése Java EE alkalmazásszerverekhez

OData támogatás
Konzulens:
Imre Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A Java alapú alkalmazásszerverek manapság számos nagyvállalati környezetben megtalálhatóak melyek esetén elengedhetetlen, hogy ezek a szerverek megfelelő mértékben legyenek rendszerezve és monitorozva. Ehhez nagy segítséget nyújt a Java 5-ös verziójában bevezetett JMX azaz Java Management Extension mely az alkalmazások felügyeletét és vezérlését teszi lehetővé egységes módon.

Diplomám célja egy olyan web alapú menedzsment eszköz fejlesztése, amely a JMX és más egyéb technológiák felhasználásával egyszerre több, távoli alkalmazásszerver monitorozását és vezérelhetőségét teszi lehetővé egy jól átlátható felületen keresztül. A webszolgáltatások segítségével kommunikáló, önálló kliens alkalmazások által lehetőség nyílik, hogy a későbbiekben nem Java alapú rendszerek is megfigyelhetőek legyenek.

Az alkalmazás szerves részét képezi egy értesítési rendszer is amely a megfigyelések során kinyert adatok alapján generált üzeneketet a webes felületen megjeleníti illetve egy Android-os alkalmazás számára továbbítja.

A dolgozat elején bemutatásra kerülnek a felhasznált technológiák és fogalmak majd az olvasó egy átfogó képet kap a tervezés során elkészült architektúráról. Ezután a megvalósítás során használt eszközök ismertetése majd az egyes funkciók és a mögöttük rejlő implementáció részletei következnek. Ezt követi az elkészült alkalmazás teljesítménytesztje. A dolgozatot egy összefoglaló és a lehetséges továbbfejlesztési irányok zárják.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.