Járműdiagnosztikai célokat szolgáló szoftverösszetevők fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Plesz Balázs
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Jelen diplomaterv bemutatja egy járműipari fejlesztéshez és gyártáshoz használt tesztalkalmazás kibővítését, ami az Open Diagnostic Data Exchange (ODX) szabvány jelentette előnyök kiaknázhatóságának igényében fogalmazódott meg. A 2004-ben publikált és azóta az autóipari szereplők egyre szélesebb körében alkalmazott szabvány a járművek vezérlőegységeivel folytatott diagnosztikai kommunikáció paramétereinek és adatainak egységesített leírására szolgál. Ennek fényében az említett, jármű műszerfalak és kijelzők diagnosztizálására használt program esetében indokolttá vált annak az ODX leírásban foglalt adatok kezelésére és felhasználására képes szoftverösszetevőkkel történő bővítése, továbbfejlesztése.

Dolgozatomban az e célból, a diplomatervezés keretében végzett kutatási és fejlesztési feladataim megvalósítását ismertetem. A dolgozat tartalmazza az autóiparban használat kommunikációs protokollok és az általuk bonyolított járműdiagnosztika, ezen belül pedig különösképpen az ODX, általános jellemzői és alkalmazási lehetőségei tanulmányozásának és a témához kapcsolódó irodalom feldolgozásának eredményeit. Ezt követően specifikálásra kerül benne a LabVIEW környezetben íródott tesztprogramhoz készítendő szoftverösszetevők elvárt működése és felépítése. Bemutatom és a szabvány tükrében értelmezem továbbá a megfogalmazott célok elérése érdekében alkalmazott megoldásokat, a LabVIEW-ban létrehozott programkomponensek felépítésének és kialakításának konkrét megvalósításait. Végezetül összegzem és értékelem az elvégzett munkát, valamint kijelölöm a lehetséges továbbfejlesztési irányokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.