Járművek mozgasának detektálása és nyomonkövetése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kővári Bence András
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A járművek optikai detektálása és nyomonkövetése egy régóta kutatott terület. Az algoritmusok folyamatosan fejlődnek, de a mai napig nem létezik egy általános módszertan a feladat megoldására. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél a járműforgalom statisztikai elemzése kulcsfontosságú, a kellően megalapozott fejlesztések világszerte évente több milliárd euró megtakarítást tesznek lehetővé. A feladatom során létre kellett hoznom egy olyan rendszert, ami az említett problémát az igényeinknek megfelelően oldja meg.

A dolgozatban összefoglalom azokat, a főként mély tanuláson alapuló technológiákat, amelyek segítségével az Idaso-nál ezen problémának a megoldását kutatjuk. Először egy mozgás alapú detektorra épülő kísérletsorozatot mutatok be. Itt a mozgás alapon detektált járművek konvolúciós hálózatok segítségével történő osztályozását ismertetem úgy, hogy a kinyert adatokat több szempont szerint is osztályozom. Ezután a mély neurális hálózatokon alapuló objektumdetektálást ismertetem, a Faster R-CNN detektorhálózat segítségével. Itt bemutatom a folyamatot, ahogy ez a hálózat kialakult egy előbbi hálózatra építve. Ezt követően ismertetem a hálózat futtatásához szükséges rendszer felépítését, a használt függvénykönyvtárakat és a tanításhoz szükséges adatok előállításának módját. Majd kitérek a hálózat igényeink szerinti finomhangolására és bemutatok egy lehetséges architektúrabeli módosítást is. A megfelelő detekciók előállítását követően pedig egy nyomonkövető algoritmust is kipróbálok.

Az imént ismertetett folyamat végül eredményre vezetett, mivel sikerült egy, az igényeinknek megfelelő nem mozgás alapú detektort létrehozni, majd ehhez egy jól működő nyomonkövetőt hozzákapcsolni.

A feladat során létrehozott rendszer a szükséges finomítások után képes lesz a forgalomszámlálás feladatának az elvégzésére komplex környezetekben is. Azonban a létrejött nem mozgás alapú detektor hálózat nem csak a forgalomszámlálás során lesz felhasználható, hanem annak segítségével akár több érdekes problémára is adhatunk megoldást.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.