Járművezető-modell felállítása valós mérési eredmények felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Harmati István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjainkban a járműipari vezérlő egységek olyan fejlettségi szintet értek el, hogy azok teljes körű teszteléséhez és validálásához nem elegendőek a manuális vizsgálatok, hanem szükségessé vált az automatizált szimulációs rendszerek alkalmazása is. A valóságnak leginkább megfelelő szimulációk elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk a járművezetők viselkedésének modelljével. A járművezető viselkedésére a járműben elhelyezett mérőegység adatai alapján vonhatók le következtetések.

A dolgozatban ismertetésre kerül a járművezető modellezésének történelmi háttere, a vezetőre jellemző karakterisztikus tulajdonságok, betekintést nyerhetünk a fuzzy rendszerek elméletébe és többek között azok szabálybázisának automatikus generálásába.

A szakdolgozat utolsó fejezetében bemutatásra kerül, hogy milyen ötletek után jutottam el a járművezető modelljének megalkotásáig, illetve megismerkedhetünk még az elkészített modellel és annak egy meg lévő szimulációs környezetbe való integrálásával. Majd pedig szimulációkon keresztül összehasonlításra kerül a már meglévő és az újonnan elkészített modell.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.