Játékelmélet alkalmazása dinamikus frekvenciafoglalás hatékony megvalósítására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A napjainkban használt vezeték nélküli kommunikációs rendszerek hátránya, hogy tradicionális spektrum kiosztást alkalmaznak, így nem képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó környezeti körülményekhez. További hátránya ennek a módszernek, hogy amíg a spektrum licencével rendelkező felhasználók inaktívak, addig a spektrum nem használható fel mások által. Erre próbál megoldást nyújtani a kognitív rádiózás, mely egy új paradigmát kínál a vezeték nélküli hálózatok fejlesztésére. Célja a rádiós erőforrások hatékony kihasználtságának növelése, így elterjedésében nagy segítséget nyújt az elérhető spektrum szűkössége, valamint a mobil felhasználói igény gyors növekedése.

A vezeték nélküli hálózatok elemzése, illetve tervezése során egyre nagyobb szerephez jut a játékelmélet alkalmazása. Ennek oka, hogy egy játékelméleti modellben a játékosok általában csak privát információkra hagyatkozva próbálják a saját hasznosságukat maximalizálni, vagyis kiválóan alkalmazható decentralizált hálózatok esetén.

Dolgozatomban először bemutatom a játékelmélet alapvető fogalmait, valamint a távközlő hálózatokban történő néhány alkalmazását. Ezt követően áttekintem a kognitív rádiózás működését, képességeit, illetve a napjainkban is használt szabványosított megoldásait. A következő fejezetben ismertetek egy játékelméleti módszereket alkalmazó decentralizált dinamikus spektrum hozzáférési modellt. Ez a modell szolgál alapjául a szimulációs környezetemnek, mellyel megvizsgálom az ütközések számának alakulását, az egyes játékosok hasznosságának változását, valamint a privát információk alapján történő felhasználószám becslés pontosságát különböző paraméterek függvényében. Végül értékelem a szimulációk során gyűjtött adatokat, javaslatot teszek a rendszer továbbfejlesztésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.